ജനപ്രിയ തിരയലുകൾ
2017 ന്യൂസ്‌റ് ഡെൽ ഇൻസ്‌പൈറോൺ 13 3 ഇഞ്ച് 2 ഇൻ ൧ ഫുൾ ഹദ് ൧൯൨൦സ്൧൦൮൦ റൗച്‌സ്‌ക്രീൻ ലാപ്ടോപ്പ് പിസി ഇന്റൽ കോർ ഇ൭ ൬൫൦൦ക് പ്രോസസ്സർ ൮ഗ്ബ റാം ൨൫൬ഗ്ബ സദ് 802 ൧൧അക്റ വൈഫൈ ബാക്കളിച് കീബോര്ഡ് ബ്ലൂടൂത്ത് വെബ്ക്യാം ഹദ്‌മി വിൻഡോസ് 10 ഗ്രേയ്‌
 • 2017 ന്യൂസ്‌റ് ഡെൽ ഇൻസ്‌പൈറോൺ 13 3 ഇഞ്ച് 2 ഇൻ ൧ ഫുൾ ഹദ് ൧൯൨൦സ്൧൦൮൦ റൗച്‌സ്‌ക്രീൻ ലാപ്ടോപ്പ് പിസി ഇന്റൽ കോർ ഇ൭ ൬൫൦൦ക് പ്രോസസ്സർ ൮ഗ്ബ റാം ൨൫൬ഗ്ബ സദ് 802 ൧൧അക്റ വൈഫൈ ബാക്കളിച് കീബോര്ഡ് ബ്ലൂടൂത്ത് വെബ്ക്യാം ഹദ്‌മി വിൻഡോസ് 10 ഗ്രേയ്‌
 • 2017 ന്യൂസ്‌റ് ഡെൽ ഇൻസ്‌പൈറോൺ 13 3 ഇഞ്ച് 2 ഇൻ ൧ ഫുൾ ഹദ് ൧൯൨൦സ്൧൦൮൦ റൗച്‌സ്‌ക്രീൻ ലാപ്ടോപ്പ് പിസി ഇന്റൽ കോർ ഇ൭ ൬൫൦൦ക് പ്രോസസ്സർ ൮ഗ്ബ റാം ൨൫൬ഗ്ബ സദ് 802 ൧൧അക്റ വൈഫൈ ബാക്കളിച് കീബോര്ഡ് ബ്ലൂടൂത്ത് വെബ്ക്യാം ഹദ്‌മി വിൻഡോസ് 10 ഗ്രേയ്‌
 • 2017 ന്യൂസ്‌റ് ഡെൽ ഇൻസ്‌പൈറോൺ 13 3 ഇഞ്ച് 2 ഇൻ ൧ ഫുൾ ഹദ് ൧൯൨൦സ്൧൦൮൦ റൗച്‌സ്‌ക്രീൻ ലാപ്ടോപ്പ് പിസി ഇന്റൽ കോർ ഇ൭ ൬൫൦൦ക് പ്രോസസ്സർ ൮ഗ്ബ റാം ൨൫൬ഗ്ബ സദ് 802 ൧൧അക്റ വൈഫൈ ബാക്കളിച് കീബോര്ഡ് ബ്ലൂടൂത്ത് വെബ്ക്യാം ഹദ്‌മി വിൻഡോസ് 10 ഗ്രേയ്‌
 • 2017 ന്യൂസ്‌റ് ഡെൽ ഇൻസ്‌പൈറോൺ 13 3 ഇഞ്ച് 2 ഇൻ ൧ ഫുൾ ഹദ് ൧൯൨൦സ്൧൦൮൦ റൗച്‌സ്‌ക്രീൻ ലാപ്ടോപ്പ് പിസി ഇന്റൽ കോർ ഇ൭ ൬൫൦൦ക് പ്രോസസ്സർ ൮ഗ്ബ റാം ൨൫൬ഗ്ബ സദ് 802 ൧൧അക്റ വൈഫൈ ബാക്കളിച് കീബോര്ഡ് ബ്ലൂടൂത്ത് വെബ്ക്യാം ഹദ്‌മി വിൻഡോസ് 10 ഗ്രേയ്‌
 • 2017 ന്യൂസ്‌റ് ഡെൽ ഇൻസ്‌പൈറോൺ 13 3 ഇഞ്ച് 2 ഇൻ ൧ ഫുൾ ഹദ് ൧൯൨൦സ്൧൦൮൦ റൗച്‌സ്‌ക്രീൻ ലാപ്ടോപ്പ് പിസി ഇന്റൽ കോർ ഇ൭ ൬൫൦൦ക് പ്രോസസ്സർ ൮ഗ്ബ റാം ൨൫൬ഗ്ബ സദ് 802 ൧൧അക്റ വൈഫൈ ബാക്കളിച് കീബോര്ഡ് ബ്ലൂടൂത്ത് വെബ്ക്യാം ഹദ്‌മി വിൻഡോസ് 10 ഗ്രേയ്‌
 • 2017 ന്യൂസ്‌റ് ഡെൽ ഇൻസ്‌പൈറോൺ 13 3 ഇഞ്ച് 2 ഇൻ ൧ ഫുൾ ഹദ് ൧൯൨൦സ്൧൦൮൦ റൗച്‌സ്‌ക്രീൻ ലാപ്ടോപ്പ് പിസി ഇന്റൽ കോർ ഇ൭ ൬൫൦൦ക് പ്രോസസ്സർ ൮ഗ്ബ റാം ൨൫൬ഗ്ബ സദ് 802 ൧൧അക്റ വൈഫൈ ബാക്കളിച് കീബോര്ഡ് ബ്ലൂടൂത്ത് വെബ്ക്യാം ഹദ്‌മി വിൻഡോസ് 10 ഗ്രേയ്‌
 • 2017 ന്യൂസ്‌റ് ഡെൽ ഇൻസ്‌പൈറോൺ 13 3 ഇഞ്ച് 2 ഇൻ ൧ ഫുൾ ഹദ് ൧൯൨൦സ്൧൦൮൦ റൗച്‌സ്‌ക്രീൻ ലാപ്ടോപ്പ് പിസി ഇന്റൽ കോർ ഇ൭ ൬൫൦൦ക് പ്രോസസ്സർ ൮ഗ്ബ റാം ൨൫൬ഗ്ബ സദ് 802 ൧൧അക്റ വൈഫൈ ബാക്കളിച് കീബോര്ഡ് ബ്ലൂടൂത്ത് വെബ്ക്യാം ഹദ്‌മി വിൻഡോസ് 10 ഗ്രേയ്‌

2017 ന്യൂസ്‌റ് ഡെൽ ഇൻസ്‌പൈറോൺ 13 3 ഇഞ്ച് 2 ഇൻ ൧ ഫുൾ ഹദ് ൧൯൨൦സ്൧൦൮൦ റൗച്‌സ്‌ക്രീൻ ലാപ്ടോപ്പ് പിസി ഇന്റൽ കോർ ഇ൭ ൬൫൦൦ക് പ്രോസസ്സർ ൮ഗ്ബ റാം ൨൫൬ഗ്ബ സദ് 802 ൧൧അക്റ വൈഫൈ ബാക്കളിച് കീബോര്ഡ് ബ്ലൂടൂത്ത് വെബ്ക്യാം ഹദ്‌മി വിൻഡോസ് 10 ഗ്രേയ്‌

താഴ്ന്ന വില
87,636
നിർത്തി
സവിശേഷതകൾ
 • Intel Core i7-6500U(2.50 GHz, 4M Cache, 2 Cores)
 • Core i7 6500U
 • 8 GB
 • 256 GB
എല്ലാ സവിശേഷതകളും
 • പരിശോധന
 • ഉപയോക്തൃകഥാസാരം
 • സ്പെസിഫിക്കേഷൻ

വില നിരാകരണം

 • മുകളിൽ പട്ടികയിൽ 2017 ന്യൂസ്‌റ് ഡെൽ ഇൻസ്‌പൈറോൺ 13 3 ഇഞ്ച് 2 ഇൻ ൧ ഫുൾ ഹദ് ൧൯൨൦സ്൧൦൮൦ റൗച്‌സ്‌ക്രീൻ ലാപ്ടോപ്പ് പിസി ഇന്റൽ കോർ ഇ൭ ൬൫൦൦ക് പ്രോസസ്സർ ൮ഗ്ബ റാം ൨൫൬ഗ്ബ സദ് 802 ൧൧അക്റ വൈഫൈ ബാക്കളിച് കീബോര്ഡ് ബ്ലൂടൂത്ത് വെബ്ക്യാം ഹദ്‌മി വിൻഡോസ് 10 ഗ്രേയ്‌ വില Indian Rupee ആണ്.
 • 2017 ന്യൂസ്‌റ് ഡെൽ ഇൻസ്‌പൈറോൺ 13 3 ഇഞ്ച് 2 ഇൻ ൧ ഫുൾ ഹദ് ൧൯൨൦സ്൧൦൮൦ റൗച്‌സ്‌ക്രീൻ ലാപ്ടോപ്പ് പിസി ഇന്റൽ കോർ ഇ൭ ൬൫൦൦ക് പ്രോസസ്സർ ൮ഗ്ബ റാം ൨൫൬ഗ്ബ സദ് 802 ൧൧അക്റ വൈഫൈ ബാക്കളിച് കീബോര്ഡ് ബ്ലൂടൂത്ത് വെബ്ക്യാം ഹദ്‌മി വിൻഡോസ് 10 ഗ്രേയ്‌ ഏറ്റവും പുതിയ വില Jan 07, 2019 ന് ശേഖരിക്കാനായി
 • വില _സെഒ_ചിതിഎസ്_ ഉൾപ്പെടെ _ചൊഉംത്ര്യ്_നമെ_ എല്ലാ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും സാധുവാണ്. ഏതെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ പ്രത്യേക സ്റ്റോറുകളിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
 • PriceDekho മുകളിൽ വിൽപ്പനക്കാരുടെ ഏതെങ്കിലും വിറ്റ സാധനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിയല്ല.
 • 2017 ന്യൂസ്‌റ് ഡെൽ ഇൻസ്‌പൈറോൺ 13 3 ഇഞ്ച് 2 ഇൻ ൧ ഫുൾ ഹദ് ൧൯൨൦സ്൧൦൮൦ റൗച്‌സ്‌ക്രീൻ ലാപ്ടോപ്പ് പിസി ഇന്റൽ കോർ ഇ൭ ൬൫൦൦ക് പ്രോസസ്സർ ൮ഗ്ബ റാം ൨൫൬ഗ്ബ സദ് 802 ൧൧അക്റ വൈഫൈ ബാക്കളിച് കീബോര്ഡ് ബ്ലൂടൂത്ത് വെബ്ക്യാം ഹദ്‌മി വിൻഡോസ് 10 ഗ്രേയ്‌ വില പതിവായി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. 2017 ന്യൂസ്‌റ് ഡെൽ ഇൻസ്‌പൈറോൺ 13 3 ഇഞ്ച് 2 ഇൻ ൧ ഫുൾ ഹദ് ൧൯൨൦സ്൧൦൮൦ റൗച്‌സ്‌ക്രീൻ ലാപ്ടോപ്പ് പിസി ഇന്റൽ കോർ ഇ൭ ൬൫൦൦ക് പ്രോസസ്സർ ൮ഗ്ബ റാം ൨൫൬ഗ്ബ സദ് 802 ൧൧അക്റ വൈഫൈ ബാക്കളിച് കീബോര്ഡ് ബ്ലൂടൂത്ത് വെബ്ക്യാം ഹദ്‌മി വിൻഡോസ് 10 ഗ്രേയ്‌ ഏറ്റവും പുതിയ വില കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കരുത് ദയവായി.

2017 ന്യൂസ്‌റ് ഡെൽ ഇൻസ്‌പൈറോൺ 13 3 ഇഞ്ച് 2 ഇൻ ൧ ഫുൾ ഹദ് ൧൯൨൦സ്൧൦൮൦ റൗച്‌സ്‌ക്രീൻ ലാപ്ടോപ്പ് പിസി ഇന്റൽ കോർ ഇ൭ ൬൫൦൦ക് പ്രോസസ്സർ ൮ഗ്ബ റാം ൨൫൬ഗ്ബ സദ് 802 ൧൧അക്റ വൈഫൈ ബാക്കളിച് കീബോര്ഡ് ബ്ലൂടൂത്ത് വെബ്ക്യാം ഹദ്‌മി വിൻഡോസ് 10 ഗ്രേയ്‌ - ഉപയോക്തൃകഥാസാരം

3
5പുറത്തുവരിക
നല്ല , 1 റേറ്റിംഗ്അടിസ്ഥാനമാക്കി
3 1 
നിങ്ങളുടെഅനുഭവംപങ്കിടുക ഒരു അവലോകനം എഴുതുക

2017 ന്യൂസ്‌റ് ഡെൽ ഇൻസ്‌പൈറോൺ 13 3 ഇഞ്ച് 2 ഇൻ ൧ ഫുൾ ഹദ് ൧൯൨൦സ്൧൦൮൦ റൗച്‌സ്‌ക്രീൻ ലാപ്ടോപ്പ് പിസി ഇന്റൽ കോർ ഇ൭ ൬൫൦൦ക് പ്രോസസ്സർ ൮ഗ്ബ റാം ൨൫൬ഗ്ബ സദ് 802 ൧൧അക്റ വൈഫൈ ബാക്കളിച് കീബോര്ഡ് ബ്ലൂടൂത്ത് വെബ്ക്യാം ഹദ്‌മി വിൻഡോസ് 10 ഗ്രേയ്‌ വ്യതിയാനങ്ങൾ

Processor
 • Processor Intel Core i7-6500U(2.50 GHz, 4M Cache, 2 Cores)
 • Processor Number Intel Core i7-6500U
 • Processor Description Intel Core i7
ജനറൽ ഫീറെസ്
 • ലാപ്ടോപ്പ് ബ്രാൻഡ് Dell
 • മോഡൽ നമ്പർ 6.88948E+11
പ്രോസസ്സർ
 • പ്രോസസ്സർ ടൈപ്പ് Core i7 6500U
 • പ്രോസസ്സർ വേരിയന്റ് 2
 • പ്രോസസ്സർ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് 3.1 GHz
 • പ്രോസസ്സർ ജിൻേറഷൻ 6 th
ഡിസ്പ്ലേ
 • സ്ക്രീൻ സൈസ് 13.30 Inches
മെമ്മറി
 • റാം 8 GB
 • റാം ടൈപ്പ് DDR3 SDRAM
സ്റ്റോറേജ്
 • ഹാർഡ്‌വെയർ ഇന്റർഫേസ് SSD
 • ഹട്ട് കപ്പാസിറ്റി 256 GB
ഡിമെൻഷൻ
 • ഹെയ്‌ഗ്ത് 27 Millimeters
 • വിഡ്ത് 22.9 Centimeters
 • ഡിമെൻഷൻസ് 33 x 22.9 x 2.7 cm
 • ലാപ്ടോപ്പ് വെഇഘ്ട് 1.72 Kg
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
 • ബ്ലൂടൂത്ത് 802.11 A/C
പവർ
 • ബാറ്ററി സെൽ 3
പോർട്സ് സ്ലോട്
 • ഉസ്ബ പോർട്ട് 2

സമാനമായ ലാപ്‍ടോപ്സ്